Kôň je mimoriadne citlivé a inteligentné zviera, ktoré dokáže aj liečiť. Jeho povaha a schopnosť cítiť sa od pradávna využíva pre liečebne účely a je známa ako Hipoterapia. Táto komplexná rehabilitačná metóda vychádza z neurofyziologických základov a využíva pohyb koňa na fyzioterapeutické účely ale zároveň jeho osobnosť na psychologické liečebné účely. Práca s koňom zároveň učí človeka trpezlivosti, pozornosti i empatii, teda všetkým dôležitým aspektom života.